Звернення до вчителів і директорів

Шановні директори та вчителі навчальних закладів!

Пропонуємо інтегрований курс «Людина. Родина. Світ.» за вибором для учнів початкової школи, схвалений для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти і науки України (лист ІМЗО від 11.12.2017 №21.1/12-Г-811).

Відповідно до мети Концепції «Нової української школи» програма курсу «Людина. Родина. Світ.» покликана формувати в дітей такі компетентності, як здатність до самопізнання та самовдосконалення, навчання впродовж життя, готовність до свідомого життєвого вибору та самореалізації у соціумі, цивілізована взаємодія з природою та здоровий спосіб життя.

Курс за вибором «Людина. Родина. Світ.» розроблений у межах спільного науково-методичного проекту Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Благодійного фонду Октая Алієва.

Благодійний фонд Октая Алієва бере на себе повне забезпечення навчальними посібниками, методичними матеріалами та навчальними курсами вчителів, які викладатимуть за новою програмою.

Впровадження курсу за рахунок варіативного компоненту можуть здійснювати практичні психологи та вчителі початкових класів.