Наумовець Антон Григорович

profile image

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, віце-президент НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України.

А.Г. Наумовець є автором і співавтором понад 200 наукових публікацій, в тому числі 2 монографій, одна з яких («Двумерные кристаллы») видана російською й англійською мовами і є першою в світі монографією щодо двовимірного кристалічного стану речовини. Ним опублікована низка оглядових статей з фізики поверхні в таких авторитетних виданнях, як «УФН», «Soviet Science Reviews», «Surface Science Reports», «УФЖ», «ФНТ» та інші. Підготував 7 докторiв і 12 кандидатів наук.

Плiдна наукова, науково-органiзацiйна та педагогічна дiяльність А.Г. Наумовця вiдзначена високими міжнародними, державними та академічними нагородами. Вiн є Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державних премій СРСР і України в галузі науки і техніки, премій імені М. М. Боголюбова НАН України та імені В.І. Вернадського фонду «Україна–ХХІ сторіччя», членом Європейської академії наук, мистецтв і літератури та Наукового товариства «Institute of Physics» (Велика Британія), Офіцером Ордену Академічних Пальм Французької Республіки, кавалером орденів князя Ярослава Мудрого ІІІ, ІV та V ступенів, почесним доктором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.