Наша діяльність

Наша діяльність спрямована на розробку й впровадження загальноосвітніх програм в область загальнолюдської освіти, розрахованих на набуття учнями знань, необхідних їм для правильної орієнтації в навколишньому світі й уявлень про самих себе. У зв’язку з цим ми позначили три основних напрямки, за якими буде здійснюватися розробка шкільних програм для учнів 1-11 (12) класів:

  • знання про Людину;
  • знання про навколишній Світ;
  • формування образу щасливої, міцної Сім’ї.

 

Концепція Фонду Октая Алієва

На додаток до програм загальноосвітньої школи

Ми пропонуємо освітні програми, які розширять світоглядний кругозір учнів, допоможуть усвідомити сенс життя, скласти уявлення про навколишній світ і призначення в ньому людини, знайти відповіді при вирішенні складних життєвих завдань.

Пропонуємо інтегрований курс за вибором для учнів початкової школи «Людина. Родина. Світ.», схвалений для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти і науки України (лист ІМЗО від 11.12.2017 №21.1/12-Г-811). Відповідно до мети Концепції «Нової української школи», програма курсу «Людина. Родина. Світ.» покликана формувати в дітей такі компетентності, як здатність до самопізнання та самовдосконалення, навчання упродовж життя, готовність до свідомого життєвого вибору та самореалізації в соціумі, цивілізована взаємодія з природою та здоровий спосіб життя. Курс за вибором «Людина. Родина. Світ.» розроблений у межах спільного науково-методичного проекту Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Благодійного фонду Октая Алієва. Благодійний фонд Октая Алієва бере на себе повне забезпечення навчальними посібниками, методичними матеріалами та навчальними курсами вчителів, які викладатимуть за новою програмою. Впровадження курсу за рахунок варіативного компоненту можуть здійснювати практичні психологи та вчителі початкових класів.

Звернення до інвесторів

Частина робіт звичайно ж вже виконана:

  • ми повністю закінчили розробку навчальних програм – посібників для початкової школи, 1-4 клас;
  • ми закінчуємо роботу відеоуроків для початкової школи, 1-4 клас;
  • ми завершуємо роботу по підготовці педагогічного складу.

Наші власні кошти, вже вкладені в проект, складаюсь 5.5 млн доларів США.

Якщо Вам з якоїсь причини цікавий даний проект, просимо взяти фінансову участь у ньому, з можливою спільною участю в повній реалізації проекту.