Інновації в освіті

На сьогоднішній день освіта є одним з основних засобів розвитку особистості людини в соціальному плані. І вона обов’язково повинна крокувати в ногу з часом, проходити через зміни та інновації, які відповідають запитам суспільства на сьогоднішній день. Для розуміння ефективності тих чи інших інновацій потрібен час, з огляду на ту нестабільність, яка панує в сучасному освітньому процесі. Дотримуватися в освіті застарілих схем сьогодні вже однозначно не можна.

Впровадження інноваційних технологій є дуже скрупульозним і серйозним процесом, він передбачає ряд труднощів теоретичного та практичного характеру. Однак це нас не зупиняє на шляху до поліпшення освітньої системи, в іншому випадку, вона може надовго загрузнути в неактуальних і застарілих освітніх методах. А це загрожує тим, що у молоді пропаде бажання вчитися в навчальних закладах, а також знизиться рівень морального, психологічного, етичного , соціального й культурного розвитку освітньої системи.

«Нові школи» XX століття

652b9b2ba46b680aecc33c2795327ba8«Школа для життя, через життя»

Ця школа була відкрита в Бельгії. Процес виховання й навчання в ній побудований на взаємодії з живою природою, а головна особливість – це свобода й діяльність учнів, постійна взаємодія з їх сім’ями. Обов’язково враховується особливість мислення дітей під час організації навчання. Школярів максимально залучають до різних видів діяльності, від спостереження за тим, що відбувається, до вираження свого ставлення до цього. Одним із важливих компонентів навчання є оточення дітей.

Школа «вільного виховання»

Школа була відкрита в Лейпцигу, в «Ясній Поляні». Навчання учнів якомусь одному конкретному ремеслу або предмету вважається тут недоцільним. У цій школі не було класів або навчального плану, а також були відсутні тимчасові обмеження при взаємодії учнів і вчителів. Головним був інтерес учнів і їх всебічний розвиток. У педагогів була одна мета – надати учням максимально повне уявлення про явища, які відбуваються в навколишньому світі.

«Відкриті школи»

Такі школи було відкрито в Великобританії. Переважно в них присутній індивідуальний характер процесу освіти, в якому не потрібно було дотримуватися планів і програм із навчання. Були відсутні класи й уроки, розклад, режим, системи оцінки та контролю учнів. Режим занять був гнучким, теми й заняття планувалися обопільно вчителями та учнями. Основний спосіб навчання – самостійне розуміння дітьми навколишньої дійсності, їх самовираження.

«Цілорічна школа»

Ця школа була відкрита в США. Особливістю її було навчання учнів протягом усього року, але через кожні 45 днів школярі йшли на двотижневі канікули. За підсумком діти приділяли навчанню стільки ж днів, скільки й у звичайних школах, але завжди були повними сил, відпочившими, а це значно підвищувало їх успішність, ефективність самого процесу навчання.

«Снігові класи» і «Морські класи»

Такі класи були відкриті в школах США. У «Снігових класах» діти знайомилися з природою, життям людей і їх побутом у горах, коли наставав час канікул. У «Морських класах» учні навчалися під час подорожей по морю.

«Неградуйовані школи»

Ці школи також були відкриті в США. У «неградуйованих школах» відсутні підрозділи на класи по роках. По кожному циклу освітнього процесу кожен учень проходив навчання в індивідуальному порядку, з урахуванням його особливостей і інтересів.

«Трудові школи»
information_items_1510

Такі школи були відкриті в Австрії, Швейцарії, Німеччини, Франції та Росії. Процес навчання ґрунтувався на самостійності учнів і організації ними самоврядування. У цих школах учням було забезпечено професійна підготовка, яка з дитинства орієнтувала їх на працю, як на щось особливо цінне, а також як на важливу складову культури.

Також можна згадати «Школу діяння», «Лабораторну школу», «Ігрову школу», «Органічну школу», Вальдорфську школу і деякі інші. Але ці школи були в XX столітті, а зараз ситуація вже змінилася, але однозначно, ті основи, на яких будувалися «Нові школи», є актуальними й зараз, проте одних їх вже не достатньо.

Сьогодні перед усім світом стоїть проблема виховання молоді, як громадян усієї планети, і інтернаціональний освітній простір перебуває в процесі невпинного розвитку. Всі ми прагнемо до того, щоб забезпечити людей глобальною стратегією освіти, яка б не залежала ні від місця, де проживає людина, ні від реального рівня його розвитку. У результаті досягнення поставлених цілей ми очікуємо значного поліпшення якості життя сучасної людини, формування й розвитку у неї особистісних якостей, знань і вмінь.