Людина

Одним з найважливіших знань для людини є знання про неї саму, а однією з найголовніших навичок – вміння застосувати ці знання на практиці. Наш сучасний світ – це світ високих технологій, стрімкого розвитку і змін, нескінченного потоку інформації.

Так чому ж світ розвивається, а людські можливості – ні?! Чому людина досі, в 21-му столітті, не вміє керувати своїми думками, емоціями, вчинками, фізичним станом власного тіла? Як підтверджує статистика, кількість хвороб з кожним роком збільшується, а це означає, що людина щось робить неправильно. Адже якби ми добре знали і розуміли устрій своєї психіки, то багатьох хвороб нам вдалося б уникнути. Для того, щоб контролювати своє здоров’я, зовсім необов’язково мати медичну освіту, для цього достатньо володіти певними знаннями, які допоможуть не тільки позбутися хвороб, але й зовсім не хворіти.

Люди щодня ходять на роботу або розвивають свій бізнес, спілкуються один з одним, займаються безліччю інших справ, іншими словами – внутрішній світ людини постійно взаємодіє із навколишньою дійсністю. Щоб відчувати себе комфортно в нашому сучасному світі, необхідно бути внутрішньо стійким, розвиненим як особистість, здатним долати труднощі. Якщо наші діти, котрі вступають у доросле життя, не готові до цього, то поразок і розчарувань їм не минути.

Щоб навчитися розбиратися в людях, знаходити з ними спільну мову, підлаштовуватися під будь-яку життєву ситуацію – необхідно, насамперед, навчитися розбиратися в собі. Знання про людину, і в першу чергу про себе самого, необхідні і для того, щоб розвивати себе внутрішньо, впливати на вчинки інших людей, виховувати своїх дітей, добиватися успіхів, досягати результатів у своїй діяльності, підкорювати нові висоти, жити в достатку і гармонії з навколишнім світом.

Але, на жаль, наша система освіти практично не приділяє професійної уваги вивченню психологічного устрою людини. Адже вивчення людини, її психології є найважливішим моментом в освіті та вихованні особистості, зачіпає ключові аспекти нашого життя. Саме самих себе нам слід дізнатися, насамперед, для того, щоб грамотно розпоряджатися всіма наявними у нас можливостями. Свою природу, мотиви своєї поведінки, принципи функціонування свого мислення і психіки ми не тільки можемо, але і повинні вивчити, і ці знання будуть для нас, мабуть, самими важливими в житті, і чим раніше ми їх отримаємо, тим успішніше і щасливіше може бути наше життя.

Благодійний фонд Октая Алієва сприяє розробці програм, де цим питанням приділяється вкрай серйозна увага, оскільки вони є основою нашого щасливого майбутнього!

Дана програма містить в собі обсяг знань про устрій людини, про закономірності її розвитку, генетичні й фізіологічні якості, процеси в організмі, які впливають на її здоров’я та життя. Ці знання дозволяють людині управляти власним тілом, контролювати не тільки емоційні реакції, а й фізіологічні процеси, усвідомлено вести здоровий спосіб життя. Оволодіння навчальним матеріалом дозволить учням зрозуміти причини хвороб, набути навичок для відновлення та збереження здоров’я. Учні та студенти познайомляться з можливостями управління своїм власним життям, навчаться самостійно вибудовувати й створювати події власного життя в бажаній якості, усвідомлюючи важливість і значимість кожного прожитого дня.

РОЗДІЛ 1. Різноманіття життя на Землі

Ми починаємо цей розділ з опису історії людства. Люди живуть на Землі вже давно, їх на землі багато, всі вони різні і живуть на різних територіях. У кожної людини є свій рід, родичі схожі між собою і цінують родинні зв’язки. Поруч з людиною в природі існує рослинний і тваринний світ – ці світи різноманітні і залежно від географічного розташування на планеті вони відрізняються один від одного.

 1. Тема: Населення Землі.
 2. Тема: Щільність заселення планети Земля.
 3. Тема: Різноманітність людей (колір шкіри, ріст, розрізочей, та ін.).
 4. Тема: Природні умови життя людей.
 5. Тема: Зв’язок поколінь і родинні зв’язки.
 6. Тема: Різноманіття тваринного і рослинного світу.

РОЗДІЛ 2. Головний закон природи – продовження життя на Землі. Головне призначення всього живого – продовжити свій рід

У другому розділі ми розглянемо важливе питання про те, що всі люди і тварини, і навіть рослини мають статеві ознаки і розділяються на чоловічу й жіночу стать. Весь світ, все живе мають чоловіче і жіноче начало. Головний закон природи – збереження життя на планеті. Продовження життя можливе через запліднення. Для запліднення необхідний процес спарювання – це важлива умова для розмноження.

Крім цього в даному розділі ми приділяємо увагу такому природному процесу, як харчування живих істот. Без харчування – немає життя. Тварини і людина використовують для свого харчування інших тварин і рослини, які, в свою чергу так само повинні харчуватися, щоб жити.

Теми розділу:

 1. Тема: Створення пар у природі.
 2. Тема: Різноманіття видів тварин.
 3. Тема: Розмноження людей, тварин і рослин.
 4. Тема: Харчування. «Харчові ланцюжки» в природі.

РОЗДІЛ 3. Від спарювання – до народження (період ембріонального розвитку людини)

У даному розділі описується народження людей (процес спаровування і запліднення на клітинному рівні, відмінності чоловічої та жіночої клітини, що забезпечують можливість зачаття нового життя, процес внутрішньоутробного розвитку та народження людини). Тут же дається аналогічний опис цих же процесів у тварин і рослин.

Теми розділу:

 1. Тема: Процес запліднення на клітинному рівні.
 2. Тема: Відмінності чоловічих і жіночих клітин.
 3. Тема: Процес з’єднання клітин: їх фізіологічні властивості та функції.
 4. Тема: Запліднення, зачаття, дозрівання і розвиток ембріона людини.
 5. Тема: Запліднення, зачаття і розвиток плоду в рослин і тварин.
 6. Тема: Єдність законів природи для всього живого на планеті.

РОЗДІЛ 4. Передача інформації через покоління – закон Природи

Генетика і питання, пов’язані з нею, – одне з найважливіших питань природи. Кожна клітина має генетичну пам’ять, має властивості та якості, й завдання даного розділу, використовуючи приклади, розповісти, як і на що впливають гени. У даному розділі наводяться приклади генетичного успадкування у людини, у тварин і рослин. Кожна клітина несе в собі величезну кількість інформації, і безпосередньо – історію роду і його якості, і прямо впливає на те, яким буде наступне покоління.

Теми розділу:

 1. Тема: Передача інформації через покоління.
 2. Тема: Жива клітина та її властивість передавати інформацію.
 3. Тема: Значимість генетики для людини. Генетична пам’ять, «генетичний код» людини, комбінації й рекомбінації генів. Генетичні «помилки». Вплив людини на якості особистості та здібності, які вона хоче передати своїм дітям

РОЗДІЛ 5. Індивідуальний генетичний код

Одна з ключових основ людини – це її особистий генетичний код. Даний розділ доповнює інформацію попереднього розділу відомостями про те, які особистісні якості, звички, здібності і можливості, схильності і переваги кожна людина отримує у спадок від своїх предків. Вивчивши цей спадок, людина вчиться керувати своїми якостями і звичками, усвідомлено моделюючи ту індивідуальну генетичну інформацію, яку вона хотіла би передати своїм нащадкам.

Теми розділу:

 1. Тема: «Усвідомлене управління» своїм генетичним спадком та «усвідомлена передача» здорової генетичної
  інформації майбутньому поколінню.

Зміст цього розділу розкривається через систему тренінгових занять з вироблення учнями у себе необхідних особистісних якостей, рис характеру, здібностей.

РОЗДІЛ 6. Генетична схильність

Цей розділ дає інформацію про схильність людини, і безпосередньо – про процес мислення. Освоївши ці знання, учень зможе зіставити особливості свого мислення з генетичною схильністю і визначити своє життєве призначення

Кожна людина народжується з певною генетичною схильністю. І якщо людина з самого моменту народження буде слідувати своїй генетичній схильності, то зможе обрати професію, рід занять у відповідності до цього призначення і особливостей свого мислення, які так само закладені генетично. Тільки в цьому випадку все її життя буде благополучним, результативним і щасливим.

Теми розділу:

 1. Тема: Мислення. Його функції й можливості.
 2. Тема: Індивідуальні особливості мислення.
 3. Тема: Значення генетичної схильності для виконання життєвого призначення.
 4. Тема: Можливості саморозвитку.
 5. Тема: Отримання освіти та вірний вибір справи життя

РОЗДІЛ 7. Здоров’я та хвороби

У даному розділі йде розгляд людини, як єдиної біологічної системи. Хвороби, причини їх розвитку в організмі людини, постійна поява зовсім нових, нікому не відомих хвороб, способи управління своїм тілом з метою запобігання тих чи інших життєвих ситуацій (і хвороб у тому числі).

Якщо людина не дотримується свого природного (генетично зумовленого) призначення, то порушує закони природи, що веде до порушень і в її організмі і сприяє появі хвороб.

Наступна причина походження хвороб людини – це емоції. Кожна думка переходить в емоцію, а кожна емоція активізує певні процеси в організмі. Наше завдання полягає в тому, щоб дати учням знання про будову і функціонування біологічної системи людини, таким чином, надавши йому можливість усвідомлено керувати своїм здоров’ям.

Для успішного управління здоров’ям будь-який учень повинен знати свою генетичну історію, вивчити свою спадковість щодо здоров’я, а саме: до чого він схильний генетично? Знаючи це, людина може змінити не саму спадковість, але багато в чому попередити розвиток захворювань, можливість яких закладена генетично. І, звичайно ж, необхідно пам’ятати про те, що генетично передаються не тільки схильність до захворювань, але й емоційні звички – звички емоційного реагування. І це людина так само може змінити тільки після того, як зрозуміє: як же це в ній працює.

Кожна людина зобов’язана знати про свою появу на світ і, звичайно, про генетичну пам’ять, про те, що кожна емоція, звичка, схильність передається у спадок. Усвідомивши це, вона з більшою відповідальністю ставиться до власних звичок, емоцій і схильностей. Людина може їх змінювати, замислюючись над майбутнім своїх дітей, усвідомлюючи свою відповідальність.

Теми розділу:

 1. Тема: Причини, від яких залежить здоров’я людини.
 2. Тема: Центральна і периферична нервова система – її роль і значення, функції та вплив на здоров’я.
 3. Тема: Можливості управління функціями і станами організму.
 4. Тема: Сприйняття, органи сприйняття, аналізатори. Отримання, переробка та зберігання інформації.
 5. Тема: Мислення, увага, пам’ять, уява – основні пізнавальні процеси. Їх функції і можливості розвитку.
 6. Тема: Системи та процеси регуляції в організмі людини.
 7. Тема: Здоров’я і спосіб життя.
 8. Тема: Хвороби людини, їх причини. Розвиток хвороби. Причини появи нових хвороб.
 9. Тема: Способи управління нашим тілом і емоціями для збереження здоров’я.
 10. Тема: Способи відновлення і самостійного управління здоров’ям.

РОЗДІЛ 8. Нові еволюційні системи управління внутрішнім потенціалом людини

У цьому розділі мова піде про нові еволюційні системи управління людиною своїми фізичними та розумовими можливостями. На початку розділу говориться про те, що людина – це, в першу чергу, розумна людина і це забезпечують фізіологічні можливості головного мозку, нервової системи. Мислення, пам’ять, увага й уява – основні пізнавальні здібності і функції розумної людини. Звичайно, що розуміючи, як вони працюють, людина зможе їх розвивати і керувати ними. Це, в свою чергу, забезпечить усвідомлений вибір діяльності, яка людині підходить, яка максимально відповідає її схильності і буде відповідати її призначенню. У зв’язку з цим в даному розділі мова йде про деяке «моделювання» людського життя. І створення цієї моделі має відповідати кільком умовам. Це умова причини, умова щирості, умова наміру, умова усвідомлення справжнього, умова впевненості, умова чесності і умова віддачі.

Далі в розділі розповідається про правила збереження й відновлення втраченого здоров’я, а саме: правильний вибір, історична спадщина, мислеформи й образи, фізична культура, харчування й режим. І потім ми говоримо про основні формули успішності: формулювання ідеї, її обґрунтування, складання плану дій. Розділ закінчується темами про необхідність розвитку, саморозвитку людини, особистої і соціальної успішності, самореалізації.

Теми розділу:

 1. Тема: Людина розумна (функції головного мозку, робота нейронів, формування нових образів).
 2. Тема: Життєтворчість людини. Постановка життєвих цілей. Планування майбутнього. Спосіб життя, звички, стилі мислення людини, можливості розвитку й змін. Вплив слів і відповідальність за слова. Управління життєвими процесами і явищами. Умови та можливості успішного моделювання свого майбутнього. Моделювання способу життя. Практичний вплив на здоров’я
 3. Тема: Управління подіями власного життя. Соціальна і особиста успішність. Розвиток і творчість

Освоєння школярами та студентами даного курсу допоможе їм не тільки проникнути в глибини психології людини, а й навчитися впливати на свій емоційний стан і навіть на своє життя. Вивчення даної дисципліни і застосування в житті одержаних знань буде сприяти особистісному зростанню, поліпшенню особистого життя, налагодженню прекрасних взаємин з людьми, досягненню успіхів у професійній сфері та інших галузях людського життя.