Команда Благодійного Фонду

Бігун Марина Олексіївна


Координатор проекту «Людина. Родина. Світ.»

Помічник засновника Благодійного фонду Октая Алієва.

 


Доктор психологічних наук, професор. Завідувач відділом професіології і психолого-педагогічної діагностики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

У творчому доробку учасника близько 200 наукових публікацій. Книга «Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти», рекомендована Міністерством освіти України як навчальний посібник, була відзначена 1-м грантом Міжнародного Фонду Дж. Сороса.

Наукові ідеї, розробки, діагностичні та розвиваючі методики, програми та спецкурси Е.О. Помиткіна активно використовуються як у навчальних закладах в Україні, так і за кордоном.

 

Москальова Людмила Юріївна


Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільного виховання МДПУ ім. Б. Хмельницького.

 


Роки життя: 19.02.1925 – 10.12.2018
Український кінознавець, доктор філософських наук, професор. Заслужений працівник культури України.

Опублікував більше 180 наукових робіт. Серед них книги: «Питання соціалістичного реалізму», «Що таке мистецтво», «Соціалістичний реалізм», «Естетика», «Бесіди про естетику», «Естетика і творчість» та ін., де порушуються питання, пов’язані з розвитком сучасного кіномистецтва.

Автор нарисів про кіно: «Екран і життя», «Кіно Радянської України, сценарію телефільму «Кіно Україна». Виступав у збірниках «Кіно і сучасність», «Мистецтво екрану», «Людина і кіно», «Сучасна кінопанорама» та ін., на сторінках журналів і газет.

Лауреат премії Спілки кінематографістів України за статті. Автор книги «Саша».

Нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями. Член Національної спілки кінематографістів України.


Доктор соціологічних наук, почесний професор кількох зарубіжних університетів, заслужений діяч мистецтв України, «Відмінник освіти України».

Має численні нагороди міністерств і відомств Кабінету міністрів України, зарубіжні нагороди.

Беззмінний керівник Генеральної Дирекції міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна». В Президію Академії входять видатні вчені з національних і королівських Академій наук з 30-ти країн світу.

Автор кількох десятків наукових статей у галузі психології та соціології, автор кількох поетичних збірок, декількох десятків творів для Великого симфонічного оркестру, для Великого естрадно-симфонічного оркестру, для Великого духового оркестру, автор Великої збірки творів для Великого змішаного хору.


Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Підліткова терапія».

Автор понад 200 науково-методичних робіт: з них одна монографія (Італія), п’ять навчальних посібників, п’ять збірок тестів, 25 навчальних планів і програм (у тому числі циклів, що стосуються здоров’я дітей підліткового віку), 18 деклараційних патентів на винахід, 20 раціоналізаторських пропозицій.

Член редколегії збірника наукових праць Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки.


Доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Бех І.Д. нагороджений: нагрудним знаком «Відмінник народної освіти», Почесною грамотою Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді, Почесною Грамотою МОН України, Почесною грамотою верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком МОН України “Василь Сухомлинський”.

Автор понад 460 наукових праць. Має 10 індивідуальних монографій, співавтор 9 монографій, автор 17 брошур. Бех І.Д. підготував 10 докторів і більше 30 кандидатів наук.

Бойченко Сергій Валерійович


Доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету. Академік Української нафтогазової академії.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за спеціальностями «Хімічна технологія палива та ПММ» та «Екологічна безпека».

Нагороди: нагрудний знак «За заслуги» Держспоживстандарту, нагрудний знак НАУ «За сумлінну працю», нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Автор більш ніж 200 наукових праць та навчально-методичних робіт, серед яких підручник, 5 монографій, 8 навчальних посібників (2 англійською мовою), конспект лекцій та 16 патентів України.


Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідуючий відділом теорії і практики законотворчої діяльності, директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

Автор понад 100 наукових праць із проблем конституційного забезпечення процесів європейської міждержавної інтеграції, здійснення конституційної реформи та модернізації, реформування місцевого самоврядування, тощо. Підготував 12 кандидатів наук зі спеціальності конституційне та муніципальне право.

Гулієв Аріф Джаміль огли


Доктор юридичних наук. Заслужений працівник освіти України, академік Української Академії наук, член спеціалізованої вченої Ради юридичного інституту НАУ та Юридичного факультету БДУ.

Член редакційної Ради 2 наукових журналів.

Лауреат Міжнародного проекту «Мости дружби Україна-Азербайджан».

Нагороджений Почесним знаком «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» та Почесними Грамотами Міністерства культури України, Почесними Грамотами Ректора НАУ, Київського міського голови, Головного управління культури в м. Київ і Головного управління науки і освіти в м. Київ, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, Української НАН, Дипломами Центру Гейдара Алієва і голови Ради державної підтримки, неурядових організацій (НУО) при президенті Азербайджану.


Доктор економічних наук, професор. Дійсний член Української Академії наук і дійсний член Міжнародної кадрової академії. «Відмінник освіти України». Нагороджений медалями «Ушинський К.Д.», «Петра Могили». Має дві вищі освіти: інженерну та економічну.

Геннадій Анатолійович – автор більш ніж 250 наукових робіт у галузі управління, значна частина яких присвячена проблемі модернізації системи державного управління в Україні та її найважливішої базової складової – освіти.

За останній період ним опубліковані три монографії, що розкривають погляди автора на порушення проблеми «Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу», «Новий управлінський курс для України: умови формування та технології здійснення», «Людиноцентрична система державного управління в Україні: утопія чи шанс?».

Крім того, ним опубліковано ряд статей, що розкривають напрямок модернізації національної системи освіти з методологічних позицій у контексті сприяння самореалізації особистості (в рамках загальнолюдської моралі та національної свідомості), починаючи з сім’ї, дитячого садка, початкової школи і т.д. Статті: «Інноваційна методологія модернізації національної системи освіти в контексті ідеології еколюдиноцентризму», «Еколюдиноцентризм та системний підхід до модернізації національної системи освіти» та інші.

Довгий Станіслав Олексійович

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії в галузі освіти.

Директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Державний службовець 1-го рангу.

Член Президії НАН України, член Президії ВАК України, член колегії Державного комітету зв’язку та інформатизації України, член Комісії з організації технологічних парків та інноваційних структур інших типів, член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою Верховної Ради України. Автор понад 240 робіт, у тому числі 40 винаходів, 28 монографій і підручників.


Доктор економічних наук, професор, ректор Національної академії управління, почесний доктор «Брюссельського Вільного університету підприємницьких наук і технологій».

Нагороджений відзнакою Президента України  – Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, «За великий особистий внесок у розвиток освіти і науки в Україні»,  Почесною грамотою Кабінету Міністрів України «За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм». «Відмінник освіти України».

Є автором багаторічного циклу науково-публіцистичних телепередач «Актуальна тема» на телеканалі «Київ». Під його науковим керівництвом підготовлені доктори та кандидати наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Викладає основні навчальні курси в Академії: «Основи наукових досліджень», «Глобальна економіка», «Стратегічне управління». Автор багатьох наукових праць і підручників.​

 


Академік, заслужений працівник освіти. Перший віце-президент АПН України, державний службовець першого рангу.

Досліджує проблеми утворення, зокрема її організації, управління, модернізації в контексті національної самоідентифікації, європейської інтеграції та світової глобалізації.

Автор культурно-інформаційної теорії освіти, один із засновників універсітетологіі і форсайтної педагогіки. Під його керівництвом в 1995-2006 рр. теоретично обґрунтовано та впроваджено в освітню та наукову галузі «державне управління», забезпечено підготовку магістрів, кандидатів і докторів наук із державного управління.

Автор і співавтор понад 400 наукових і науково-методичних робіт, у тому числі монографій, підручників, навчальних посібників, енциклопедій, словників-довідників, методичних рекомендацій, статей. Підготував 8 кандидатів та 9 докторів наук.

Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, знаком «Державна служба України. За сумлінну працю», галузевими нагородами Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», медаллю АПН України «Ушинський К.Д.». Відзначений подякою Президента України.


Кандидат педагогічних наук , професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений працівник народної освіти України.
В. К. Майборода відомий вчений у галузях теорії та історії професійної освіти й державного управління. Висококваліфікований, досвідчений педагог, науковець, організатор освіти.

Має багато почесних грамот і нагород серед яких: «Відмінник народної освіти України», «Відмінник народної освіти Узб. РСР», «Отличник народного просвещения ССР»; Почесний доктор Інституту вищої освіти НАПН України; Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Кришталевий пам’ятний знак Дитячого фонду України «Серце віддаю дітям», Лауреат
нагороди Ярослава Мудрого, Святого Володимира.

Проводить велику викладацьку, дослідницьку, організаторську роботу.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 2 підручників, 18 навчально-методичних посібників, 1 словника, 3 програм. Майборода В.К. підготував 10 докторів і 34 кандидатів наук.


Кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України.

Є автором Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», який досі щорічно проходить на Миколаївщині та проект якого було визначено найкращим у Міжнародному рейтингу «Золота фортуна».

Двадцять перший рік очолює інноваційний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості», результати науково-педагогічної діяльності опубліковано у 21 публікації, зокрема у фахових журналах і збірниках наукових праць, висвітлено на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях; започатковано роботу Міжнародної Літньої школи педагогічної майстерності.

Має багато почесних грамот і нагород від міського до державного й міжнародного рівнів, серед яких: Городянин 2003 року, Людина року Миколаївщини 2010, Почесна відзнака «Гордість нації, гордість країни», медаль «За заслуги перед м. Миколаїв», вищу нагороду Національної академії педагогічних наук  України – медаль «Ушинський К.Д.», Указом президента України за вагомий внесок у розбудову освіти України нагороджена «Орденом Княгині Ольги» ІІІ ступеня.


Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, віце-президент НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України.

А.Г. Наумовець є автором і співавтором понад 200 наукових публікацій, в тому числі 2 монографій, одна з яких («Двумерные кристаллы») видана російською й англійською мовами і є першою в світі монографією щодо двовимірного кристалічного стану речовини. Ним опублікована низка оглядових статей з фізики поверхні в таких авторитетних виданнях, як «УФН», «Soviet Science Reviews», «Surface Science Reports», «УФЖ», «ФНТ» та інші. Підготував 7 докторiв і 12 кандидатів наук.

Плiдна наукова, науково-органiзацiйна та педагогічна дiяльність А.Г. Наумовця вiдзначена високими міжнародними, державними та академічними нагородами. Вiн є Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державних премій СРСР і України в галузі науки і техніки, премій імені М. М. Боголюбова НАН України та імені В.І. Вернадського фонду «Україна–ХХІ сторіччя», членом Європейської академії наук, мистецтв і літератури та Наукового товариства «Institute of Physics» (Велика Британія), Офіцером Ордену Академічних Пальм Французької Республіки, кавалером орденів князя Ярослава Мудрого ІІІ, ІV та V ступенів, почесним доктором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


Доктор технічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічної кібернетики Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету та двох спеціалізованих рад.

Рецензент журналу “Захист інформації”.

Нагороджена медаллю Національного авіаційного університету “За сумлінну працю” та нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.

Автор 140 наукових (в тому числі 5 монографій) та 40 навчально-методичних робіт. 5 навчальних посібників Олешко Т.І. отримали гриф Міністерства освіти і науки України.


Доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України.

Автор понад 70 наукових праць у сфері державного управління та юриспруденції, серед яких одна одноосібна монографія і три у співавторстві.


Кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, директор Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського.

Член бюро Асоціації В.О. Сухомлинського України, Національний переможець конкурсу «Партнери в освіті». За результатами конкурсу пройшла стажування в США, згідно з програмою у вересні-жовтні 2000 року.

Нагороджена медаллю «За доблесну працю», Орденом Володимира, «Відмінник освіти України», «Відмінник освіти м. Києва», Заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної Академії педагогічних наук України. Має більше 110 наукових публікацій, 3 книги.

 


Суддя й один із керівників телевізійного проекту українського телеканалу «1 + 1» – «Танці з зірками» та Київської школи танців Чапкіса.

Автор книги «Танець і Любов: секрет довголіття». Головний балетмейстер ансамблю бального танцю «Натхнення».